© 2019 GRe:G Architekci.pl
info

Zakład Aktywności Zawodowej

Zakresem projektu była przebudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej i dostosowanie go dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Współpraca: Proart Konopka

Lokalizacja: Wrocław ul. Litomska

Wielkość: 1520 m2

Data: 2009

Stadium: PK PB PNB PW R