© 2019 GRe:G Architekci.pl
info

Zagosopodarowanie terenów publicznych na Kępie Mieszczańskiej

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów publicznych na Kępie Mieszcańskiej. Projekt zakładał adaptacje starych budynków na obiekty usługowe oraz rewitalizacje terenów dawnych koszar wojskowych.

Lokalizacja: Wrocław

Data: 2014

Stadium: PK